Milan Adam

Wszystko zaczęło się od Adama, ale świat może uczyć się również od nas, ponieważ...

NEC SIBI, SED TOTI GENITUM SE CREDERE MUNDO

Urodziłeś się dla całego świata a nie tylko dla siebie samego.

Lucanus 

Jedną z dziedzin medycyny, w której nasz specjalista prof. Milan Adam należy do światowej czołówki, jest reumatologia i biochemia tkanki łącznej. 

Profesor, doktor nauk ścisłych, lekarz weterynarii Milan Adam nie tylko wspaniałym reumatologiem, ale również doświadczonym naukowcem z zakresu biochemii tkanki łącznej. Posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak i doświadczenie kliniczne, ale również ogromną wiedzę z zakresu metabolizmu tkanki łącznej. W latach 60 został zaproszony przez prestiżową naukową placówkę Max-Planck Institute w Monachium na odbycie studiów zagranicznych. To był początek jego naukowego życia, dalej studia  na Uniwersytecie w Oul, Uniwersytecie w St. Etienne, Reims, Paryż – Creteil, Instytut Reumatologii w Budapeszcie, Moskiwie itd. Brał udział w naukowych badaniach biochemicznych i patho-biochemicznych tkanki łącznej, których wyniki są wdrażane w Instytucie Reumatologii w Pradze do dnia dzisiejszego. 

Prof. Adam opublikował ponad 250 naukowych prac o reumatologii oraz biochemii i biologii tkanki łącznej w Czechach i zagranicą, jest współautorem wielu krajowych i zagranicznych monografii.

Prof. Adam niewątpliwie należy do najsłynniejszych światowych naukowców związanych z zagadnieniem metabolizmu tkanki łącznej, zwłaszcza kolagenu.

Wiedzie prymat w kilku światowych dziedzinach. Opisał, jako pierwszy na świecie, zbawienny wpływ kolagenu w leczeniu skutków osteoartrozy, przemienił syntezę kolagenu chrząstki typu II na typ I i III co umożliwia leczenie patologicznych zmian w chrząstce, opisał rezultaty działania kolagenowych peptydów w leczeniu osteoartrozy i dystrybucji kolagenowych peptydów do komórek tkanek aparatu ruchu, ich obecność w cytoplazmie, której istnienie dowiódł stosując immunohistochemiczne metody badawcze. Ostatnim bardzo istotnym i ważnym rezultatem badań prof. Adama jest obalenie tezy o obecności torbieli (cyst) w kościach zaatakowanych przez osteoartrozę i weryfikacja tezy o produkcji ziarniny w zaatakowanych kościach. 

Prof. Adam twierdzi, że osteoartroza nie jest tylko chorobą chrząstki ale również atakuje wszystkie tkanki aparatu ruchu włączając w to ścięgna, torebki stawowe i kości. Główną przyczyną choroby wiązadeł i kości jest to co powoduje ból w stawach – nie tylko choroba chrząstki stawowej, ponieważ nie jest ona unerwiona – dlatego jej niszczenie nie powinno powodować żadnego bólu. Porf. Adam zaleca zatem traktować stawy dotknięte osteoartrozą w bardziej kompleksowy sposób - jako całość a nie skupiać się tylko na chrząstce stawowej. 

Pierwsze badania prof. Milana Adama obejmowały weryfikację działania kolagenowych peptydów na aparat ruchu dotknięty osteoartrozą. W czasie trwania tych badań, substancje takie jak glukozaminoglikany (siarczan glukozaminy i chondroityna), które wzmagają elastyczność i mechaniczne właściwości chrząstki stawowej i łagodzą stany zapalne w stawach były już używane na świecie dla ochrony chrząstki stawowej. Należy zwrócić uwagę, iż niezbędnym jest stosowanie tych substancji przez długi okres czasu, efekty ich działania pojawiają stosunkowo powoli – po 3 do 4 tygodniach ich stosowania, są również doniesienia pacjentów o nietolerancji tych substancji przez ich układ trawienny.  

W zawiązku z odkryciem pozytywnego działania żelatyny na problemy stawowe, które zostało opisane w 1175 roku przez St. Hildegard z Binden i ponownie odkryte w 1913 roku przez Dr. Medycyny Gottfielda Hertzka, pojawiła się idea stosowania żelatyny, a dalej w konsekwencji tego odkrycia stosowania kolagenowych peptydów w leczeniu osteoartrozy. Dr. Bräumer z uznanej światowej firmy produkującej żelatynę DGF Stoess AG z German Eberbach podzielał te spostrzeżenia. Badania nad kolagenem zostały przekazane bezpośrednio Dr. Adamowi ponieważ posiadał on bardzo obszerną wiedzę oraz kliniczne i naukowe doświadczenie reumatologiczne z zakresu biochemii tkanki łącznej a zwłaszcza biochemii kolagenu. 

Prof. Adam przedstawił  w 1991 roku, wyniki pierwszych badań, które potwierdziły skuteczność i efektywność kolagenowych peptydów w leczeniu osteoartrozy. 

Przeprowadzony eksperyment metodą podwójnie ślepą obejmował 52 pacjentów z przypadkiem ciężkiej osteoartrozy stawowej (kolana i biodra). Osoby te, podzielono na 3 grupy, które przyjmowały odpowiednio skomponowane preparaty przez okres dwóch miesięcy tj. żelatyna, hydrolizat kolagenu i placebo – substancja nieaktywna. Obserwowane zamiany były bardzo wyraźne.  

75% pacjentów, którym podano hydrolizat kolagenu odczuło znaczny spadek bólu w stawach i polepszenie swojej ruchliwości. U wielu pacjentów zaobserwowano również ulgę w bólach kręgowych, które były spowodowane najprawdopodobniej występowaniem osteoporozy. Wielu pacjentów doświadczyło polepszenia ogólnej kondycji i jakości swojego życia. Zaobserwowano również zmniejszenie przyjmowania przez 58% pacjentów środków przeciwbólowych. Pacjenci czuli się generalnie lepiej, mieli mniejsze poczucie zmęczenia, oraz czuli się bardziej świeżo. Należy również zaznaczyć, iż nie było żadnego przypadku nietolerancji hydrolizatu kolagenu w badanej grupie osób. Te same efekty podawania hydrolizatu kolagenu zostały odnotowane w badaniach Seeligmüller i Happel w 1993 roku, Beuker i Eck w 1995 roku, Beuker i Rosenfeld w 1995 roku. 

Terapeutyczne działania hydrolizatu kolagenu w leczeniu osteoartrozy zostało udowodnione również w obszernych doświadczeniach przeprowadzonych przez amerykańskich, angielskich i niemieckich reumatologów pod przewodnictwem Prof. Ronalda Moskowitz, prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Badań Reumatologicznych z Uniwersytetu w Cleveland. Badania te w pełni spełniają wszystkie kryteria „medycyny doświadczalnej”, które są określone dla testów klinicznych i substancji. 

Europejscy naukowiecy prof. Milan Adam, Oesser i Seifter odkryli iż 90% podanego doustnie hydrolizatu kolagenu jest wchłaniane przez układ trawienny w ciągu pierwszych 6 godzin. Po wchłonięciu hydrolizatu kolagenu przez układ trawienny staje się on roztworem heterogenicznych peptydów, które przeniesione  przez  system krwionośny są akumulowane w chrząstce, ale również w wątrobie, naczyniach krwionośnych, skórze, kościach itd. Kolagenowe peptydy znacząco wpływają na metabolizm komórek i są odpowiedzialne za ich poprawne funkcjonowanie. Rezultatem działania kolagenowych peptydów jest naprawa i odbudowa procesów, które występują w chrząstce i pseudocystach kości. 

Prof. Milan Adam wraz z zespołem opublikował w 1999 roku rezultaty losowo wybranych badań, w których został zaobserwowany pozytywny efekt działania kolagenowych peptydów w objawach ostoartozy. Obserwacje te opierały się na klinicznych i laboratoryjnych metodach. 

Badania te dowodzą odkryciu, że aplikowanie hydrolizatu kolagenu, który ma możliwość modyfikacji funkcji chrząstki i komórek kostnych, może być również pomocny w przypadkach niszczących form osteoartrozy.

Bardziej widoczne działanie hydrolizatu kolagenu zostało udowodnione w początkowych stadiach osteoartrozy - oznacza to konieczność podawania prewencyjnie hydrolizatu kolagenu, aby osiągnąć szybko pozytywne efekty jego działania. 75% pacjentów odczuwało polepszenie kondycji i funkcjonowanie aparatu ruchu po 12 tygodniach od podania hydrolizatu kolagenu. 

Subiektywna ocena toku postępowania i terapii kolagenowym hydrolizatem została zweryfikowana przez odkrycie zmniejszenia wydzielania kolagenowego produktu metabolizmu – pirydynolina – co najmniej o 10%. Pozytywne efekty terapii trwały przez 2 miesiące u 53% pacjentów. 

Rezultaty porównania działania hydrolizatu kolagenu, diklofenaku (lek przeciwbólowy) i hydrolizat kolagenu + dikolofenak w terapii osteoartrozy zostały opublikowane w 2000 roku. Rezultatem tych badań jest odkrycie, iż aplikowanie 10 g kolagenu hydrolizatu przynosi podobne efekty jak aplikacja 75 mg diklofenaku. Porównanie 12 tygodni podawania kolagenowego hydrolizatu  do 12 tygodni podawania diklofenaku pokazało podobne działanie w przypadku osteoartrozy ocenione według indeksu Lequesne’a. Po dalszych 2 miesiącach po zaprzestaniu leczenia pacjenci, którym zaaplikowano hydrolizat kolagenu skarżyli się mniej niż ci, którym podawano diklofenak, ponieważ efekt działania diklofenaku pojawia się szybciej ale ulga, którą przynosi znika również szybciej po jego odstawieniu.  

Prof. Adam stwierdza, że hydrolizat kolagenu może być, z powodu jego działania, włączony do grona substancji ochraniających chrząstkę SYSADOA (symptoamtic slow acting drugs in osteoarthrits – leki przeciwbólowe z opóźnionym początkiem działania). Może być on również określony jako substancja modyfikująca strukturę, ponieważ opóźnia i tłumi morfologiczne zmiany w chrząstce i ma udział w odbudowie i regeneracji syntetycznej aktywności chrząstki i komórek kostnych.

Na podstawie efektów badań i testów klinicznych oraz ponad dziesięcioletnich wyników doświadczeń dowodzi on, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo oraz możliwość szybkiej i skutecznej pomocy wielu ludziom odczuwających silne bóle stawów. Co więcej, ta terapia ma dużo więcej zalet tj. kompletne bezpieczeństwo (naturalne składniki), odpowiednie do stosowania bez nadzoru lekarskiego zarówno w terapii osteoartrozy jak i w jej prewencji, zaletą jest również niska cena w stosunku do wydajności i skuteczności. 

Wiele kolagenowych artronutraceutyków określonych znakiem GELADRINK® zostało opracowanych w Republice Czeskiej bazując na tych badaniach. Preparaty te są skomponowane dla regeneracji i odbudowy całego systemu tkanek aparatu ruchu podczas osteoartrozy stawowej. Preparaty te zapewniły ulgę wielu pacjentom z Republiki Czeskiej odczuwającym silny i długotrwałych ból. Po 10 latach pomyślnych wyników stosowania preparatu na terytorium Republiki Czeskiej są one wprowadzane do innych krajów, gdzie ludzie również cierpią na bóle aparatu ruchu. 

Prof. Milan Adam został mianowany honorowym doktorem na University in Reims, został odznaczony medalem J. E. Purkyně oraz jest członkiem Akademii Nauki w Nowym Jorku. Jest specjalistą i naukowcem rozpoznawanym bardziej za granicą niż w kraju rodzinnym. Ale przede wszystkim jest on genialnym i oddanym doktorem medycyny, człowiekiem współczującym cierpiącym pacjentom, słabym i potrzebującym ludziom. 

Dziękujemy Ci i życzymy w imieniu wszystkich pacjentów, którym Geladrink® przyniósł ulgę w bólu i polepszył ich jakość życia, dużo zdrowia, spokoju i naukowych osiągnięć w kolejnych latach pracy naukowej. 

Orling spol. S r.o.

Ing. Kateřina Duškowá – Adamowá

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl